Algemene voorwaarden

 ALGEMENE  LEVERINGSVOORWAARDEN

 Deel van onze algemene voorwaarden zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca

 OPTIE

Het is mogelijk om voor een eventuele reservering maximaal 2 data in optie te nemen. Indien in de
tussentijd voor deze datum een andere mogelijke reservering zich voordoet, wordt u telefo­nisch
daarvan in kennis gesteld en heeft u een, in overleg te bepalen, periode voor een eventu­ele beslissing.

 RESERVERINGEN

U ontvangt van uw reservering een schriftelijke bevestiging. Indien wij na 8 dagen daarna geen
tegenbericht hebben ontvangen, telefonisch of schriftelijk, gaat de geldigheid van bevestiging in.­­
De kans is uiterst klein, maar indien zich voor een rond­vaart in ons vast programma te weinig
personen aanmel­den, behouden wij het recht om deze tocht te annuleren.

 AANTAL PERSONEN

Het aantal personen kunt u uiterlijk 7 dagen voor de uitvoeringsdatum door­geven. Indien op de
uitvoe­ringsdatum het aantal personen minder mocht zijn dan u heeft opgegeven, zijn wij genoodzaakt
om het opgegeven aantal personen toch in reke­ning te bren­gen. Als het aantal personen groter is op
de uitvoe­ringsda­tum,  be­rekenen wij deze aan u door.

 ANNULERING

Deze regeling vindt u in de brochure van de Uniforme Voorwaarden Horeca

Samengevat is deze regeling als volgt:

Annuleringsperiode
Meer dan 6 maanden van tevoren
Meer dan 3 maanden van tevoren
Meer dan 2 maanden van tevoren
Meer dan 1 maand van tevoren
Meer dan 14 dagen van tevoren
Meer dan 7 dagen van tevoren
Minder dan 7 dagen van tevoren

Vergoeding
Geen vergoeding verschuldigd
10% van de reserveringswaarde
15% van de reserveringswaarde
35% van de reserveringswaarde
60% van de reserveringswaarde
85% van de reserveringswaarde
100% van de reserveringswaarde

Om risico te vermijden kan er een annuleringsverzekering afgesloten worden. Deze annuleringsverzekering kan via Rederij Het Veerhuis afgesloten worden. De premie bedraagt 5 % van de reserveringswaarde excl. € 2,50 adm.kos­ten en 21 % assurantiebelasting (over het premiebedrag)

 BETALING

De betalingen kunnen zowel contant als op rekening geschieden, afhankelijk van wat er overeengekomen
is. ­Indien de betaling op rekening geschiedt, dient het factuurbedrag uiterlijk 14 dagen na de
factuurda­tum overgemaakt te worden op onze bankrekening

ING  67.80.86.788.

 INTERIEURSCHADE

Schade aan het schip, interieur en/of meubilair en inventaris veroorzaakt moedwillig of niet moedwillig wordt op basis van vervangingswaarde aan u doorberekend.

 VERZEKERINGEN

Naast de normale verzekering voor casco, nautische apparatuur, inventa­ris, brand, inbraak, diefstal na braak, zijn de voor u belangrijke verzekeringen:

–           Aansprakelijkheidsverzekeringen

 Aansprakelijkheidsverzekering dekking tot € 450.000,00  per gebeurtenis bij persoon­lijk letsel en
overlijden van derden, bemanning en passagiers.

 Boven de normale aansprakelijkheidsverzekering, heeft het  passagiersschip De Veerman een extra aansprakelijkheidsverzekering voor de passagiersvaart. Deze verzeke­ring gaat  verder waar de aansprakelijkheidsverzekering eindigt en geeft – met inachtneming van de wette­lijke
aansprakelijkheid – ­dek­king aan:

 –           Persoonlijk letsel en overlijden van derden vanaf  € 450.000,00 tot € 10.000.000,00
per gebeur­tenis.
–           Persoonlijk letsel en overlijden van bemanning en passagiers vanaf € 450.000,00 per
gebeurtenis tot € 10.000.000,00