Algemene voorwaarden

 ALGEMENE  LEVERINGSVOORWAARDEN

 Deel van onze algemene voorwaarden zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca

 OPTIE

Het is mogelijk om voor een eventuele reservering maximaal 2 data in optie te nemen. Indien in de
tussentijd voor deze datum een andere mogelijke reservering zich voordoet, wordt u telefo­nisch
daarvan in kennis gesteld en heeft u een, in overleg te bepalen, periode voor een eventu­ele beslissing.

 RESERVERINGEN

U ontvangt van uw reservering een schriftelijke bevestiging. Indien wij na 8 dagen daarna geen
tegenbericht hebben ontvangen, telefonisch of schriftelijk, gaat de geldigheid van bevestiging in.­­
De kans is uiterst klein, maar indien zich voor een rond­vaart in ons vast programma te weinig
personen aanmel­den, behouden wij het recht om deze tocht te annuleren.

TE WEINIG DEELNAME

De kans is uiterst klein, maar het kan zijn er bij open deelname te weinig gasten aangemeld zijn
om de boottocht door te laten gaan. In het algemeen is een aantal van 25 personen voldoende.
Per rondvaart en datum kan dit mogelijk verschillen. Als er te weinig deelname is, wordt u daarvan
minimaal 5 dagen tevoren van op de hoogte gesteld.

 AANTAL PERSONEN

Het aantal personen kunt u uiterlijk 7 dagen voor de uitvoeringsdatum door­geven. Indien op de
uitvoe­ringsdatum het aantal personen minder mocht zijn dan u heeft opgegeven, zijn wij genoodzaakt
om het opgegeven aantal personen toch in reke­ning te bren­gen. Als het aantal personen groter is op
de uitvoe­ringsda­tum,  be­rekenen wij deze aan u door.

 ANNULERING

Deze regeling vindt u in de brochure van de Uniforme Voorwaarden Horeca

Samengevat is deze regeling als volgt:

Annuleringsperiode
Meer dan 6 maanden van tevoren
Meer dan 3 maanden van tevoren
Meer dan 2 maanden van tevoren
Meer dan 1 maand van tevoren
Meer dan 14 dagen van tevoren
Meer dan 7 dagen van tevoren
Minder dan 7 dagen van tevoren

Vergoeding
Geen vergoeding verschuldigd
10% van de reserveringswaarde
15% van de reserveringswaarde
35% van de reserveringswaarde
60% van de reserveringswaarde
85% van de reserveringswaarde
100% van de reserveringswaarde

Om risico te vermijden kan er een annuleringsverzekering afgesloten worden. Deze annuleringsverzekering kan via Rederij Het Veerhuis afgesloten worden. De premie bedraagt 5 % van de reserveringswaarde excl. € 2,50 adm.kos­ten en 21 % assurantiebelasting (over het premiebedrag)

 BETALING

De betalingen kunnen zowel contant als op rekening geschieden, afhankelijk van wat er overeengekomen
is. ­Indien de betaling op rekening geschiedt, dient het factuurbedrag uiterlijk 8 dagen na de
factuurda­tum overgemaakt te worden op onze bankrekening NL58INGB0678.0867.88

VERZEKERINGEN

Naast de normale verzekering voor casco, nautische apparatuur, inventa­ris, brand, inbraak, diefstal na braak, zijn de voor u belangrijke verzekeringen:

–           Aansprakelijkheidsverzekeringen

 Aansprakelijkheidsverzekering dekking tot € 450.000,00  per gebeurtenis bij persoon­lijk letsel en
overlijden van derden, bemanning en passagiers.

 Boven de normale aansprakelijkheidsverzekering, heeft het  passagiersschip De Veerman een extra aansprakelijkheidsverzekering voor de passagiersvaart. Deze verzeke­ring gaat  verder waar de aansprakelijkheidsverzekering eindigt en geeft – met inachtneming van de wette­lijke
aansprakelijkheid – ­dek­king aan:

 –           Persoonlijk letsel en overlijden van derden vanaf  € 450.000,00 tot € 10.000.000,00
per gebeur­tenis.
–           Persoonlijk letsel en overlijden van bemanning en passagiers vanaf € 450.000,00 per
gebeurtenis tot € 10.000.000,00